Tezler

Ph.D. / Doktora Tezi

KUT, S., 2013. Sibertektonik Mekan / Cybertectonic Space. İstanbul Teknik Üniversitesi.

M.Sc. Thesis / Yüksek Lisans Tezi

KUT, S., 2006. Kentsel dönüşüm sürecinde katılım ve ortaklık bağlamında sürdürülebilir mahalle yenileşmesi / Sustainable neighborhood renewal in the context of participation and partnership, through urban regeneration process. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü.

Please reload

Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergi

Kut, S., Aydınlı, S. & Erdem, A., 2013. Sibertektonik Mekan. tasarım+kuram, 9(15), pp.21–34.

Uluslararası sempozyum, kongre ve konferansların bildiriler kitabında tam metin olarak yayınlanmış bildiri

KUT, S., AYDINLI, S. & ERDEM, A., 2011. Enhancing Spatial Experiences through Digitally Augmented Spaces: The Library+ Project. In ISEA 2011. Istanbul.

Uluslararası sempozyum, kongre ve konferansların bildiriler kitabında tam metin olarak yayınlanmış bildiri

KUT, S., 2007. IS IT JUST A VIRTUAL REALM? OR IS IT A NEW “SPACE” GIVING POSSIBILITIES FOR PRODUCTION OF NEW “PLACES”? In 32nd Annual American Studies Conference. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Uluslararası sempozyum, kongre ve konferansların bildiriler kitabında tam metin olarak yayınlanmış bildiri

BİRER, E., BİLGİ, E.M. & KUT, S., 2007. USE OF LIGHT IN URBAN SPACE IN ARCHITECTURAL EDUCATION - A CASE STUDY FROM ISTANBUL. In S. Kut, ed. Light Pollution and Urban Lighting Istanbul 2007. Istanbul: Istanbul Kültür University, pp. 113–128.

Makale / www.mekanar.com

Kut, S., 2009. Sibermekanın Gerçekliği. www.mekanar.com.

Please reload

  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square

© 2014 Serhat KUT