top of page

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak; İKÜ ve Diğer üniversitelerin araştırma fonu destekli

2013 / Prof. Dr. Demet Binan / Arş. Gör. Tigin Töre / Dr. Serhat Kut

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yürütücülüğü; İKÜ ve diğer üniversitelerin araştırma fonu destekli

2012 / Dr. Serhat Kut / Dr. Ömer Saatcıoğlu

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak; TUBİTAK-TÜBA-DPT destekli / Teknik Danışman

2007 / Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi (yürütücü) / Dr. Serhat KUT (teknik danışman)

Please reload

bottom of page